Profil Madrasah


Profil Madrasah

A. KEADAAN MADRASAH
     1. Nama Madrasah                  :   MIN 9 Sragen 
     2. NSM                                  :   11 1 11 33 14 000 9
     3. NPSN                                :   60711920
     4. Alamat                               :   Patihan Kec. Sidoharjo
     5. No Telp                              :   08112655230
     6. Website                             :   minsembilansragen.mysch.id
     7. Email                                  :   minpatihansragen@gmail.com
     8. Tahun Berdiri                     :   1959
     9. No SK Ijin Operasional      :  Wk/5a/PP.03.2/887/1997
     10. Tahun Akreditasi Terakhir :   2014
     11. Status Akreditasi             :   A  ( nilai 96 )
     12. Kepala Madrasah              :   Siti Marwiyah,SAg. M.Pd.I
     13. TMT Kepala di MIN 9 Sragen :   1 Desember 2022
     14. Perubahan Nama MIN Patihan  :  KMA Nomor 810 Tahun 2017 menjadi MIN 9 Sragen
B. KEADAAN BANGUNAN
    1. Luas Tanah          : 3991 M2 Terdiri
                                   : 1.435 M2   Tanah Kas Desa dan Milik Sendiri 2556 M2
    2. Status Tanah                                 : Milik Sendiri
    3. Luas Bangunan                                : 1.840 m2
    4. Status Bangunan                            : Milik Sendiri/Pinjam
    5. Instalasi Listrik                             : 7.700 VA 
    6. Kondisi Ruang dan Kegunaannya     :
        a. Ruang Kepala    : 1               f. Masjid                                : 1
        b. Ruang Tata Usaha   : 1               g. Ruang Komputer               : 1 
        c. Ruang Guru            : 1               h.Ruang UKS                        : 1
        d. Ruang Kelas            : 24             i. Kantin                                 : 2
        e. Perpustakaan      : 1             j. Ruang Komite                   : 1
C. Program Unggulan Madrasah
   1. EKSKUL KESENIAN dan KETRAMPILAN
       a. Tari                                     h. Membatik                         
       b. Rebana                                 i. Elektronik                              
       c. Tilawah / MTQ                    j. Komputer                                   
       d. Drumband                            k.Polisi Cilik                  
       e. Seni Lukis dan Kaligrafi       l. PMR                                                                 
       f. Karawitan                            m. Pramuka                      
       g. Drama/Teater                                                              
   2. KEAGAMAAN dan PEMBIASAAN 
       a. Tadarus (sebelum jam pelajaran)                                                        
       b. Diniyah (Setelah Proses KBM)                                                              
       c. Implementasi nilai Keagamaan di Madrasah (Tahfid, Doa, Salam, Sholat Sunnah & Wajib) 
       d. Jumat Bersih                                                                
       e. Senam/Olah raga bersama                                                    
       f. Penghijauan Madrasah (Green School)                                                             
       g. Infak dan Kepedulian Sosial
   3. TIK dan Bimbingan belajar IPA, Matematika, Bhs. Inggris (setelah proses KBM)
D. KEADAAN GURU dan KARYAWAN     
     a. Kepala Madrasah : 1 PNS
     b. Guru                    :  20 PNS dan 17 NON PNS
     c. Pegawai                : 2 PNS dan 3 NON PNS

Kontak

Alamat :

Patihan Sidoharjo Sragen

Telepon :

08112655230

Email :

minsembilansragen@gmail.com

Website :

www.minsembilansragen.sch.id

Media Sosial :

PRESTASI SEKOLAH